Nanuk Bezel system

Det integrerte beslagssystemet på den nedre delen av saken gjør det mulig å montere en panettsett uten å måtte installere en sekundærbrakett eller bore hull i siden av saken. Det valgfrie vanntett-panelet er tilgjengelig for alle 11 NANUK-saksstørrelser.