Nanuk Uutuudet

Nanuk 933 Phantom 4

Nanuk 933
Phantom 4

Sisämitat:
18.0" x 13.0" x 9.5"
Nanuk 938

Nanuk 938
Tulossa pian

Sisämitat:
20.5" x 13" x 9.5"
Nanuk 955

Nanuk 955
Tulossa pian

Sisämitat:
22" x 17" x 10"
Nanuk 963

Nanuk 963
Tulossa pian

Sisämitat:
29" x 18" x 10.5"
Nanuk 965

Nanuk 965
Tulossa pian

Sisämitat:
29" x 18" x 14"
Nanuk 968

Nanuk 968
Tulossa pian

Sisämitat:
22.5" x 21" x 11.5"
Nanuk 970

Nanuk 970
Tulossa pian

Sisämitat:
24" x 24" x 14"
Nanuk 975

Nanuk 975
Tulossa pian

Sisämitat:
30" x 21" x 18"
Nanuk 985

Nanuk 985
Tulossa pian

Sisämitat:
36.5" x 14" x 6"