Levenslange gelimiteerde garantie en vrijwaring

Plasticase, Inc. ("Plasticase") garandeert dat de NANUK case bij dit document (de "Case") vrij van gebreken in materiaal en vakmanschap is voor de hele levensduur van de Case, ondergeschikt aan de gebruiksvoorwaarden van deze gelimiteerde garantie en vrijwaring. (de "Garantie").


1. Terugzendingen

De klant moet Plasticase altijd contacteren wanneer hij of zij ervan overtuigd is dat de case gebrekkig is en gedekt wordt door de Garantie om de garantie op te eisen. Bel Plasticase op 1-800-783-6883 tussen 9:00 en 17:00 EST, van maandag tot vrijdag om met een verantwoordelijke van de klantendienst te kunnen spreken. In sommige gevallen, kan er bepaald worden dat sommige delen makkelijk geïnstalleerd kunnen worden door de klant en dan kan Plasticase vervangingsonderdelen opsturen voor de klant om te installeren. Anders zou de klant voor verzending van de Case moeten betalen om de Case op te sturen voor inspectie naar Plasticase op volgend adres: 1059 Boulevard des Entreprises Ouest, Terrebonne, QC J6Y 1V2, Canada. Als na inspectie van Plasticase de Case als gebrekkig beschouwd wordt, zullen de verzendingskosten terugbetaald worden als er een bewijs van verzending voorgelegd wordt. Er wordt echter geen terugbetaling van de verzendingskosten gegeven als de Case niet gebrekkig is.

Formulier garantieclaim

2. Herstelling

of Vervanging De plicht van Plasticase horende bij deze garantie is gelimiteerd tot de enige en exclusieve optie om ofwel voor de reparatie te zorgen of voor vervanging te zorgen van de Case waar een defect bij is vastgesteld door Plasticase. Bij inspectie door Plasticase, worden de onderdelen of de hele Case waarbij de gebreken zijn vastgesteld vervangen of gerepareerd zonder kosten en de Case zal opnieuw worden opgestuurd naar de klant, door Plasticase.


3. Garantielimiet

De garantie heeft enkel betrekking tot de originele klant en is tevens ook voorwaardelijk, de klant geeft te kennen aan Plasticase van ontdekte gebreken. Plasticase zal niet verantwoordelijk zijn voor andere gebreken of schade, inclusief, maar niet gelimiteerd tot, enig gebrek of schade als resultaat van: (a) veranderingen aan de Case door iemand anders dan Plasticase; (b) ongevallen; (c) schade omwille van een intentie of nonchalante daad door derden; (d) misbruik of nonchalance; (e) gebruikssporen.; (f) mishandeling; (g) het falen om de Case op een veilige manier te gebruiken, of (h) overmacht. Als de Case, na het oordeel van Plasticase, bewijs vertoont van verandering, aanpassing of herstelling zonder autorisatie van Plasticase, zal er geen aanspraak op de Garantie kunnen worden gemaakt. DE GARANTIE HIERBOVEN UITGELEGD IS EXCLUSIEF EN GEEN ANDERE GARANTIE, GESCHREVEN OF MONDELING AKKOORD GEKOMEN, IS VAN TOEPASSING. PLASTICASE KEURT ALLE ANDERE GARANTIE AF VOOR EEN BEPAALDE REDEN.


4. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Plasticase voor schade van eender welke aard, die voorkomt uit gebruik of bezit van de Case, ongeacht de manier van actie, volgens contract of via een onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid of strikte aansprakelijkheid, zal gelimiteerd worden tot enkel de aankoopprijs van de Case. IN GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL PLASTICASE AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD DOOR EEN KLANT OF ANDERE PARTIJ VOOR VOORBEELDIGE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE, GEBEURLIJKE, OF CONSEQUENTALE SCHADE DIE VOORKOMT UIT HET GEBRUIK OF BEZIT VAN DE CASE, INCLUSIEF DE INHOUD VAN DE CASE, OF PLASTICASE WEET HEEFT OF NIET VAN DE MOGELIJKHEID OF ZEKERHEID VAN ZULKE SCHADE OF VERLIEZEN. DEZE LIMIETEN ZIJN VAN TOEPASSING DESONDANKS ENIG FALEN VAN ESSENTIËLE DOELEN VAN ENIG GELIMITEERD HULPMIDDEL.