Livstidsbegrenset Garanti og ansvarsfraskrivelse

Plasticase, Inc. ("Plasticase") garanterer at NANUK-saken som følger med dette dokumentet ("Case"), vil være fri for mangler i materiale og utførelse for sagens levetid , underlagt vilkårene og betingelsene for denne begrensede garantien og ansvarsfraskrivelsen ("garanti").


en. Returnerer

Kunden må kontakte Plasticase i kofferter han eller hun mener at saken er defekt og dekket av denne garantien for å åpne et garantibevis. Ring Plasticase på 1-800-783-6883 mellom 9:00 og 5:00 p.m. Eastern Time, mandag til fredag ​​for å snakke med en kundeservice representant. I enkelte kofferter kan det fastslås at deler enkelt kan installeres av kunden, og Plasticase forbeholder seg retten til å sende reservedeler direkte til kunden for installasjon. Ellers må kunden betale for forsendelse til Plasticase på 1059 Boulevard des Entreprises Ouest, Terrebonne, QC J6Y 1V2, Canada, for inspeksjon. Hvis saken er defekt, som bestemt utelukkende av Plasticase etter en inspeksjon, vil fraktkostnadene bli refundert dersom forsendelsesbevis gis. Ingen refusjon av fraktkostnader vil bli gjort dersom saken ikke er defekt.

Garantikrav Skjema

2. Reparasjon

eller erstatning Plastikofferter forpliktelse i henhold til denne garantien er begrenset, i sin enerett og eksklusiv opsjon, til reparasjon eller erstatning av saken hvor det er påkrevet en defekt, og bestemmes av at Plasticase er til stede. Ved inspeksjon av Plasticase vil saken eller deler derav vise seg å være defekt, repareres eller erstattes uten kostnad, og saken vil bli sendt tilbake til kunden av Plasticase.


3. Begrensning

Av Garantien. Garantien her gjelder kun for den opprinnelige kunden og er betinget av at kunden informerer Plasticase om eventuelle oppdagede feil. Plasticase skal ikke være ansvarlig for eventuelle andre feil eller skader, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle feil eller skader forårsaket av eller som følge av: (a) endringer i saken av noen andre enn plasticase; b) ulykke (c) skade på grunn av en forsettlig eller uaktsom handling fra en tredjepart (d) misbruk eller uaktsomhet e) slitasje (f) mishandling; (g) manglende bruk av saken på en sikker og rimelig måte, eller (h) force majeure. Hvis saken, i henhold til Plasticase, viser bevis på at den er blitt endret, endret eller reparert uten godkjenning av Plasticase, gjelder garantien her ikke. GARANTIETTET SOM HØYRE ER ENKELT OG IKKE ANNEN GARANTI, UANSETT, SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG, ER UTTRYKKET ELLER UNDERFORSTÅTET. PLASTICASE DISKONERER SPESIELLE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.


4. Ansvar

Plastikofferter kumulative ansvar for skader av noe slag, uansett hva som oppstår som følge av bruk eller besittelse av saken, uansett handlingsform, uansett om det foreligger kontrakt eller erstatning, herunder uaktsomhet eller strengt ansvar, skal begrenses til kjøp prisen på saken. PLASTICASE ER INGEN ANSVARLIG FOR KUNDER ELLER EN ANNEN PARTY FOR EKSEMPLAR, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, FORHOLDSREGLIGE ELLER FØLGESKADER SOM OPPFØRES AV ANVENDELSEN ELLER BESLUTNING AV SAKEN, INKLUDERT VÆRDIEN AV INHOLDET I SAKEN, OM ELLER ELLER IKKE PLASTICASE HAR MOTTATT MELDING OM MULIGHET ELLER SIKKERHET ELLER SÅDAN SKADER ELLER TAP. DISSE BEGRENSNINGENE GJELDER MED HENSYN TIL NOEN MISBRUK AV VIKTIG FORMÅL FOR NOEN BEGRENSET REMEDY.